Geo-detekcja

Usługi geodezyjne & Wykrywanie infrastruktury podziemnej

Geo-detekcja

Precyzja to nasza domena

Wykrywanie sieci uzbrojenia terenu:

  • elektroenergetyczna
  • wodociągowa
  • gazowa
  • telekomunikacyjna
  • światłowody (posiadające markery)
  • ciepłociągi

Lokalizacja uszkodzeń przewodów:

  • elektroenergetycznych
  • telekomunikacyjnych

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, kierownik odpowiedzialny za przebieg prac powinien wiedzieć czego można spodziewać się podczas wykopów. Bardzo często jednak zdarza się, że kopiąc w ziemi znajdujemy instalacje, których nie uwzględniono na żadnych mapach lub ich dokładny przebieg nie jest znany. Dzięki Leica ULTRA Advanced jesteśmy w stanie „zbadać” teren i precyzyjnie wyznaczyć przebieg podziemnego uzbrojenia terenu.

Wykrycie infrastruktury podziemnej wpływa nie tylko na zwiększenie tempa prac i zmniejsza ewentualne koszty związanie ze zniszczeniem istniejących podziemnych instalacji, ale również znacząco poprawia bezpieczeństwo prac ziemnych.

Najbardziej porządną przez Państwa usługą jednak pozostawało precyzyjne zlokalizowanie uszkodzenia kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania poszerzyliśmy Naszą ofertę o możliwość precyzyjnej lokalizacji uszkodzonych przewodów.

Obszar działania: powiat inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński
Dla większych prac: woj. kuj-pom

KONTAKT

GEO-DETEKCJA inż. Patryk Łapiński

ul. 1 Maja 16, 88-160 Janikowo

geo-detekcja@wp.pl

530-103-858

REGON: 383262186

NIP: 556-274-75-05